பத்திரம் தொலைந்தால் உயிர்ப்பிக்க வழிமுறைகள்

இடத்தின் உங்களுக்கான உரிமையை நிலைநாட்ட மிகவும் முக்கியமான ஆவணங்களில் பத்திரம் ஒன்று, அது தொலைந்து விட்டால் அது பல சிக்கல்களுக்கு வழிவகுக்கும்
Continue reading

நில புல எண்கள் (சர்வே நம்பர்) என்றால் என்ன? மற்றும் அதன் விபரங்கள்

அனைத்து நிலங்களும் அளக்கபட்டு, பல பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டு, ஒவ்வொரு நிலத்திற்கும் தனித்தனி எண்கள் (அடையாளப்படுத்துவதற்காக) வழங்கப்பட்டிருக்கும். இந்த எண்களுக்கு பெயரே புல எண் (Survey Number) ஆகும், புல எண்ணிற்கு உட்பிரிவுகளும் உண்டு.
Continue reading

பட்ஜெட் ஜூலை 2019

ஜூன் 2019இல் RBI கடன் வட்டி விகிதத்தை 5.75%...
Continue reading

நீர் இன்றி அமையாது உலகு.

இந்தியா, வரலாறு காணாத தண்ணீர்...
Continue reading

வாடகை ஒப்பந்தங்கள் தமிழ்நாடு அரசின் புதிய விதிமுறை

பிப்ரவரி22, 2019 முதல் தமிழ் நாட்டில்...
Continue reading

Compare listings

Compare
Follow by Email
Whatsapp
error: Content is protected !!